ТЕСТОВИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА 2019 ГОДИНА

Тест 6 одделение
1-02-512                              

Тест 7 одделение
1-02-512                            

Решенија за 6 одделение и 7 одделение
1-02-512                              

Тест 8 одделение
1-02-512                              

Тест 8+ одделение
1-02-512                             

Решенија за 8 одделение и 8+ одделение
1-02-512                              

Тест 9 одделение и клуч за тест 9 одделение
1-02-512                              1-02-512

Тест 9+ одделение и клуч за тест 9+ одделение
1-02-512                              1-02-512

 

 

ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА 2018 ГОДИНА

Тест 6. одделение + клуч за тест 6. одделение
1-02-512                              1-02-512

Тест 7. одделение + клуч за тест 7. одделение
1-02-512                              1-02-512

Тест 8. одделение + клуч за тест 8. одделение
1-02-512                              1-02-512

Тест 9. одделение + клуч за тест 9. одделение
1-02-512                              1-02-512

 

{jathumbnail off}