01Декември2023

МЕДИА ЦЕНТАР Актуелности ПОКАНА ЗА ОЛИМПИЈАДА ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2017

ПОКАНА ЗА ОЛИМПИЈАДА ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 2017

  • PDF

g
Почитувани колешки и колеги,

Ве известуваме дека на 04.03.2016 год. со почеток во 10.00 часот ќе се одржи регионален натпревар по германски јазик за учениците од деветто одделение од основните училишта и за учениците од втора година од средните училишта.


Почнувајќи од оваа година, учениците од средните училишта ќе се тестираат во две категории:

  1. Категорија: ученици што го изучуваат јазикот со неделен фонд од 2 часа
  2. Категорија: ученици што го изучуваат јазикот со неделен фонд поголем од 2 часа.

Информациите во врска со местото/училиштето вое кое ќе се одржат регионалните натпревари ќе се објават во текот на февруари.

Право на учество имаат ученици кои:

  • посетуваат деветто одделение во основно училиште односно втора година во средно училиште
  • немаат родител чиј мајчин јазик е германскиот јазик
  • немале постојан престој во земјите од германско јазично подрачје подолг од шест месеци

Секое училиште може да пријави најмногу двајца ученици. Ги охрабруваме средните училишта во кои јазикот се изучува во паралелки со фонд од два часа неделни и со фонд поголем од два часа неделно да пријават по двајца ученици од двете паралелки.

Пријавувањето го врши училиштето по предлог на наставникот по германски јазик, со наведување на следниве податоци:

Име и презиме на ученикот

 

Паралелка

 

Училиште

 

Општина

 

Регион

 

Наставник ментор

 

Електронска пошта на наставникот

 

Телефонски број на наставникот

 

Електронска поштана училиштето

 

Категорија

- основно училиште

- средно училиште (со 2 часа неделен фонд)

- средно училиште (со фонд поголем од 2 часа)

Учениците треба да бидат пријавенинајдоцна до 20.02.2017 год на електронска пошта:dlvmak@yahoo.de.

Напомена: Пријавите што ќе пристигнат по наведениот рок нема да се земаат предвид.

Со колегијален поздрав,

проф. д-р Емина Авдиќ

Претседател на Здружението по германски јазик и книжевност на Република Македонија

{JAThumbnail off}

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de